La conciliació no suposa treballar menys, sinó millor

L’aveniència entre treball i vida familiar a Comtec genera millors relacions laborals, major productivitat i optimització del temps

equipLa confiança és l’eix central al voltant del qual es desenvolupa aquesta consultoria, una PIME formada per 13 treballadors que té com a objectiu ajudar a les empreses i organitzacions a potenciar els  seus resultats. Aquest objectiu no és sols de cara als clients, sinó que es projecta internament a l’hora de promoure l’assoliment d’objectius a través d’una conciliació laboral feta a mida en la qual els treballadors assoleixen les seves fites professionals. “El que fem a Comtec és una aposta perquè els nostres treballadors sàpiguen gestionar-se de manera que puguin conciliar diferents aspectes de la seva vida mantenint alts nivells de rendiment” destaca Pau Negre, Soci i Director Executiu de Comtec des de 1996.

La conciliació laboral es consolida

A Comtec hem apostat per la llibertat. Cada treballador té una clau per entrar i sortir quan ho necessiti. Tot i que existeix un horari d’oficina, el personal compta amb flexibilitat d’entrada i sortida per atendre les seves necessitats laborals i personals. La oficina no es planteja com un espai en el que complir una jornada, sinó un escenari de treball en equip, reunions i escenes de confluència on la comunicació interna té un paper molt important per poder aplicar la conciliació laboral de manera acurada.

El 72% del personal de Comtec són dones, de les quals la majoria són mares. Davant d’aquest escenari, l’empresa porta anys apostant per la jornada reduïda per aquells que ho demanin. Les necessitats parentals s’han tingut en compte a l’hora de tirar endavant més mesures de conciliació laboral, com el teletreball, la realització de jornada intensiva a l’estiu coincidint amb el calendari escolar de vacances, etc.

Reciclatge de competències

Una eina de comunicació interna establerta des de fa més d’una dècada és la celebració de sessions tècniques, enteses com una jornada que se celebra l’últim divendres de cada mes en les que es reuneix tot el personal, des de direcció a consultors, personal d’administració i col·laboradors. Aquestes sessions serveixen d’escenari per a la discussió d’aspectes interns, la posada al dia de temes organitzatius, la comunicació de nous projectes i la d’experiències de projectes en curs. Aquest exercici d’inclusió amb tot el personal esdevé sols la primera meitat de la sessió. La segona meitat està dedicada a l’actualització de coneixements, dins del nostre compromís per la formació i el reciclatge constant de competències.

Formació i gestió de competències

Comtec té la visió de ser un referent en coneixement i aportació de valor als seus clients, donat que es converteix en una qüestió clau ja que l’empresa ven el seu coneixement, la seva experiència, les seves habilitats i actituds a través dels projectes que embarquem en diferents sectors, des de salut a industria i serveis o administració pública. Sota aquest precepte tot l’engranatge de la formació del personal s’articula a través d’un sistema de gestió de competències. Aquest procediment detalla les tasques i les responsabilitats que té el personal amb l’objectiu d’estructurar un sistema que garanteixi la competència necessària de totes les persones i en promogui la millora contínua. Aquesta millora va de la mà de sessions de formació impartides per personal a altres membres, de manera que els treballadors són alhora docents d’allò que més dominen.

Avaluació 360 graus

Aquesta eina és un exercici d’avaluació interpersonal que duem a terme cada 2 anys. Consisteix en un qüestionari anònim que es fa arribar a tot el personal en el que s’avaluen un ampli ventall de competències, tant professionals com personals, amb l’objectiu de fer una comparació entre com ens veiem i com ens veuen els altres, en funció dels resultats. Des de la seva posada en marxa, l’autoconeixement a l’hora d’exercir la feina ha millorat progressivament i segueix sent una eina fonamental per continuar millorant.

 

Deixa un comentari