El camí a l’excel·lència a través del model EFQM

Cada dia són més les entitats de diferents sectors que inverteixen temps i impliquen personal per millorar la gestió en pro de l’excel·lència empresarial

Inicialment és una qüestió de filosofia. La filosofia de l’excel·lència empresarial. Consisteix en treballar per aconseguir resultats excel·lents en relació a tots els resultats que resulten clau per l’organització: els clients, les persones i la societat. El procés és fruit d’un bon lideratge que dirigeix i impulsa l’estratègia i la política entre les persones de l’organització, promou les aliances, cerca els recursos i executa els processos.

L’excel·lència en la gestió empresarial es basa en conceptes com la orientació cap als resultats i al client, el lideratge i la perseverança, la implicació de les persones, la responsabilitat social i la millora continua. No és improvisada, sinó fruit de l’organització a través d’un model contrastat i reconegut: el Model EFQM.

Model EFQM

Entenem el model EFQM com un marc estructurat de gestió que proporciona a les organitzacions, tant publiques com privades, una visió global per impulsar i estimular la millora continua cap a l’excel·lència. Les organitzacions excel·lents són les que aconsegueixen mantenir nivells superiors de rendiment capaços de satisfer les expectatives de tots els seus grups d’interès. L’ús del model EFQM d’excel·lència permet a les organitzacions comprendre la relació que existeix entre el que l’organització fa i el que aconsegueix mitjançant un sistema d’autoavaluació.

postefqm3
Metodologia

Per a l’obtenció d’un segell EFQM s’ha d’elaborar una memòria descriptiva de l’organització, de les seves activitats de gestió i dels seus resultats, així com sotmetre’s a un procés d’autoavaluació. L’organització accedeix al segell quan, en el cas espanyol, el Club de Excelencia en Gestión valida la puntuació de l’avaluació realitzada per l’entitat de certificació.

 

 

Centres en pro de l’excel·lència

Aquest camí cap a l’excel·lència l’han assolit recentment dues entitats del sector salut en aconseguir el reconeixement. Per una banda, l’Hospital Benito Menni C.A.S.M , centre que pertany a la Congregació de les Germanes Hospitalaries del Sagrat Cor de Jesús, ha obtingut el segell d’Excel·lència Europea 500+. L’hospital forma part d’un conjunt de centres de salut mental, psicogeriatria i hospitals generals la missió dels quals es basa en la prevenció, curació i rehabilitació de malalts amb diferents tipus de necessitats.

El repte que es va plantejar l’Hospital Benito Menni CASM va ser avançar en el seu compromís en l’excel·lència i obtenir així un reconeixement que recolzes la seva aposta per la bona gestió plasmada en bons resultats de qualitat assistencial. Amb la col·laboració amb Comtec, durant l’últim any el centre ha engegat un procés de dinamització d’equips per facilitar la generació d’iniciatives i el lideratge, el qual, junt amb el suport tècnic adequat, ha permès projectar el reconeixement institucional.

300+, 400+, 500+
Segells 300+, 400+ i 500+

L’Hospital Universitari Sagrat Cor l’altra entitat que ha aconseguit recentment un reconeixement a l’excel·lència en la gestió, fent-se amb el segell 400+. El centre pertany al grup QuirónSalut i ofereix totes les especialitats medico-quirúrgiques, sent l’hospital de titularitat privada més gran de Barcelona. Amb la voluntat de ser una organització excel·lent, l’Hospital ha treballat per mantenir nivells superiors de rendiment i ha impulsat i estimulat la millora continua cap a l’excel·lència. El resultat ha estat un reconeixement que posa en valor la feina ben feta.

sara
Escrit per Sara Sandalinas

Sara Sandalinas és la responsable de la comunicació interna i externa de Comtec. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramón Llull, s’ha dedicat a explorar els més diversos àmbits de la professió, passant per mitjans de comunicació i gabinets de premsa. Duu a terme tasques d’atenció als mitjans, redacció, anàlisi i organització d’esdeveniments i presentacions corporatives.

 

Deixa un comentari